Malagasy (Mg)French (Fr)
Fahasalamana Fanjariantsakafo

couvertureFamaritana

N y fanjariantsakafo dia fampiasan'ny vatana ny sakafo mba hahasalama sy hitomboany ary hahafahan'ny taova miasa sy hamoaka hery.

 

Ny olona tratry ny tsy fanjariantsakafo dia olona tsy afaka mampiasa ny sakafo saria tsy ara-dalàna (eo amin'ny habetsahany sy ny hatsarany ) na ny vatana no tsy salama  ka tsy afaka nampiasa ny sakafo.

 

 

 

tsyfanjarintsakafotaranaka

Ny fisehon’ny tsy fanjariantsakafo

Eo amin’ny zaza

Matetika ny tsy fanjariantsakafo eo amin’ny zaza dia tsy hita soritra mivantana raha tsy efa lalim-paka

Vao teraka tsy ampy lanja

Fahataran’ny fitombony: lanja tsy mifanaraka amin’ny taona na lanja tsy mifanaraka amin’ny halavana

 

Eo amin’ny tovovavy

Fitomboana tsy mifanaraka amin’ny taonany

Matoritory any ampianarana, kamo miasa

 

Eo amin’ny vehivavy bevohoka

Hatsatra

Tsy fahampian’ny lanja azony eo am-pitondrana vohoka

Mahia, saozanina

 

 

 

 

SAKAFO ARA-PAHASALAMANA

 

Lasopy voatavo

Saosety sy atody

Saosety sy voanjo

Vary amin'ny legioma

Voatavo sy voanjo

 

Ivotoerana Vohikala

Ireo 20 ivotoerana :

Ambilobe

Ambohimiadana

Ambondromamy

Ambovombe Androy

Andasibe

Andranofasika

Ankadinandriana

Ankadikely Ilafy

Ankazodandy

Antsirabe

Arivonimamo

Belobaka

Benenitra

Kandreho

Taolagnaro

Maevatanana

Marovoay

Nosy be

Soamahamanina

Vohipeno

firy isika no eto izao
We have 4 guests online
Mpitsidika Vohikala
Content View Hits : 726894