Malagasy (Mg)French (Fr)
Fahasalamana Fanjariantsakafo

couvertureFamaritana

N y fanjariantsakafo dia fampiasan'ny vatana ny sakafo mba hahasalama sy hitomboany ary hahafahan'ny taova miasa sy hamoaka hery.

 

Ny olona tratry ny tsy fanjariantsakafo dia olona tsy afaka mampiasa ny sakafo saria tsy ara-dalàna (eo amin'ny habetsahany sy ny hatsarany ) na ny vatana no tsy salama  ka tsy afaka nampiasa ny sakafo.

 

 

 

tsyfanjarintsakafotaranaka

Ny fisehon’ny tsy fanjariantsakafo

Eo amin’ny zaza

Matetika ny tsy fanjariantsakafo eo amin’ny zaza dia tsy hita soritra mivantana raha tsy efa lalim-paka

Vao teraka tsy ampy lanja

Fahataran’ny fitombony: lanja tsy mifanaraka amin’ny taona na lanja tsy mifanaraka amin’ny halavana

 

Eo amin’ny tovovavy

Fitomboana tsy mifanaraka amin’ny taonany

Matoritory any ampianarana, kamo miasa

 

Eo amin’ny vehivavy bevohoka

Hatsatra

Tsy fahampian’ny lanja azony eo am-pitondrana vohoka

Mahia, saozanina

 

 

 

 

SAKAFO ARA-PAHASALAMANA

 

Lasopy voatavo

Saosety sy atody

Saosety sy voanjo

Vary amin'ny legioma

Voatavo sy voanjo

 

Ivotoerana Vohikala
Ambohidratrimo
Ambohimiadana
Ambondromamy
Ampanihy
Andranofasika
Ankadinandriana
Ankadikely Ilafy
Ankazondandy
Ankazoabo
Ankazobe
Ankazomiriotra
Antsirabe
Benenitra
Ihosy
Kandreho
Maevatanana
Marovoay
firy isika no eto izao
We have 13 guests online
Mpitsidika Vohikala
Content View Hits : 172438